Svolání valné hromady

Výkonný výbor AFK Milovice svolává, podle článku III.A bodu 4a) Stanov, valnou hromadu. Valná hromada se uskuteční v neděli 11. března 2018 od 14:00 hodin v restauraci U Farkačů.

Návrh programu:

1/       Zahájení

2/       Přivítání starosty města, případně dalších zástupců města či jiných organizací

3/       Návrh a schválení programu VH

4/       Volba orgánů VH (zapisovatel, návrhová a volební komise)

5/       Volba výkonného výboru

6/       Volba kontrolní komise

7/       Návrh a schválení výše členských příspěvků

8/       Seznámení členské základny s konceptem revitalizace Městského sportovního areálu (připravenost projektů v součinnosti s městem)

9/       Seznámení členské základny s hospodařením klubu za rok 2017

10/     Shrnutí práce starého výkonného výboru za rok 2016-2017

11/     Vyhodnocení soutěží podzim, A, B, mládež a cíle v soutěži pro jaro

12/     Různé

13/     Závěr