Close

Valná hromada 2024

26. 1. 2024

Výkonný výbor AFK Milovice svolává řádnou valnou hromadu. Valná hromada se uskuteční v pondělí 26. února 2024 od 18:00 hodin v RKDM.

Návrh programu:

1. zahájení
2. určení zapisovatele, volba orgánů VH
3. schválení programu
4. zpráva o činnosti
5. finanční zpráva
6. zprávy o činnosti jednotlivých oddílů
7. volba VV
8. volba kontrolní komise
9. schválení výše a splatnosti členských příspěvků
10. předání ocenění členům AFK
11. diskuse
12. závěr