Close

Valná hromada 2023

27. 2. 2023

Výkonný výbor AFK Milovice svolává podle článku III.A bodu 4a) Stanov valnou hromadu. Valná hromada se uskuteční v neděli 12. března 2023 od 17:00 hodin v restauraci U Janatů.

Návrh programu:

1/ Zahájení
2/ Schválení programu
3/ Zpráva o činnosti
4/ Finanční zpráva
5/ Schválení členských příspěvků
6/ Diskuze
7/ Závěr